Węgiel popirolityczny 2020.01.29
Surowy węgiel popirolityczny. W jednym cyklu pirolizy opon samochodów osobowych o rozmiarze R14 otrzymuje się około 14 -15 kg węgla o polidyspersyjnym charakterze uziarnienia, wielkość brył węglowych wynosi od części milimetra do kilkunastu centymetrów. Jest to materiał podobny do koksu o niskiej wytrzymałości mechanicznej. Otrzymany materiał węglowy zanieczyszczony jest pozostałością kordu stalowego, stosowanego w konstrukcji opon. Zawiera około 14%wag. popiołu, 25%wag. zaadsorbowanego oleju i substancji żywicznych.

Węgiel popirolityczny

Węgiel mielony

Węgiel aktywowany


Zastosowanie jako napełniacz. Węgiel popirolityczny po rozdrobnieniu, przesianiu i usunięciu resztek kordu stalowego może być wykorzystywany w przemyśle gumowym jak nieaktywny napełniacz typu węglowego (nepłniacze sadzowe) do wyrobów masywnych o niskich wymaganiach mechanicznych. Dalsza karbonizacja węgla popirolitycznego w temp. powyżej 500oC może pozwolić na otrzymanie napełniacza o właściwościach wzmacniających i stosowaniu go w znacznie szerszej gamie wyrobów gumowych.

Zastosowanie jako adsorbent. Węgiel popirolitczyny jest świetnym surowcym do otrzymywania węgli aktywnych. Poddany procesowi karbonizacji i aktywacji parą wodną wykazuje podobne właściwości adsorpcyjne jak komercyjne węgle aktywne dostępne na rynku.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie