Produkty pirolizy 2020.01.29
Produkty.  W wyniku niskociśnieniowego procesu pirolizy prowadzonego w łagodnych warunkach temperaturowych całych opon samochodowych o rozmiarze R14-R18, w przeliczeniu na jedną oponę o masie około 6kg, otrzymuje się:

- 2,2 litra oleju popirolitycznego;
- 2,5kg pozostałości węglowej;
- 0,5m3 gazu;
- 1kg złomu metalowego.

Możliwości. Schemat poniżej przedstawia produkty otrzymywane w procesie pirolizy, metody ich uszlachetnienia oraz możliwości zastosowania. W naszych badaniach skoncetrowaliśmy się na badaniach oleju i węgla popirolitycznego.


Produkty otrzymywane w procesie pirolizy, metody modyfikacji oraz ich zastosowanie.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie