Modyfikacja oleju popirolitycznego 2020.01.29
Konieczność. Znaczna zawartość olefin i siarki w oleju popirolitycznym jest powodem sporych trudności w stosowaniu surowego oleju do komponowania paliw. Wymaga on operacji poprawiających jego właściwości użytkowe, w szczególności hydrorafinacji pozwalającej na zmniejszenie zawartości siarki, olefin, zanieczyszczeń.

Hydrorafinacja - proces pozwalający na uwodornienie węglowodorów nienasyconych (olefinowych) do węglowodorów nasyconych (parafinowych) oraz hydrogenolizę związków siarki z wytworzeniem w efekcie węglowodorów i usunięciem siarki w formie siarkowodoru.

Badania. Przeprowadzone badania hydrorafinacji oleju popirolitycznego wykazały, że jest to materiał trudny do hydrorafinacji w porównaniu z frakcjami węglowodorowymi pochodzenia naftowego (z destylacji ropy naftowej), jest jednak możliwa. W trakcie procesu, w łagodniejszych warunkach (320 i 340 oC), zmienia się barwa oleju ze smołowato-czarnej do ciemno-brązowej. Przy zastosowaniu ostrzejszych warunków procesu (360 i 380 oC) barwa przechodzi w jasno brązową.


Barwa surowego oleju (Próbka 0) i próbek uwodornionych otrzymanych w procesie hydrorafinacji Seria II - na katalizatorze niklowo-molibdenowym

Wyniki. Hydrorafinacja oleju popirolitycznego, w obecności komercyjnych katalizatorów procesu, w istotny sposób poprawia właściwości tego surowca. Przy zastosowaniu ostrych warunków procesu (przynajmniej 360 oC i ciśnienie wodoru około 50 bar) następuje spadek zawartości siarki do poniżej 0,2 %mas. oraz zmniejszenie liczby bromowej do poniżej 20 gBr2/100g (spadek zawartości związków nienasyconych). Stosunkowo duża zawartość siarki, duża gęstość ze względu na zawartość węglowodorów aromatycznych i mały indeks cetanowy (poniżej 40) wskazuje, że produkt ten może być stosowany wyłącznie jako składnik olejów opałowych.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie