Olej popirolityczny 2020.01.29
Surowy olej popirolityczny. W wyniku jednego cyklu niskociśnieniowego, niskotemperaturowego procesu pirolizy całych opon samochodów osobowych otrzymuje się około 22 litrów oleju popirolitycznego będącego ciemną, nieklarowną, gestą cieczą, o dość intensywnym zapachu.

Skład oleju. Surowy olej popirolityczny jest złożoną mieszaniną nasyconych i nienasyconych węglowodorów liniowych i cyklicznych oraz węglowodórów o charakterze aromatycznym. Zawiera około 47% związków aromatycznych, 18% alkanów i cykloalkanów, 11% olefin i cykloolefin oraz około 2% niezidentyfikowanych substancji żywicznych. Destyluje w zakresie temperatur od 62oC do ponad 350oC.

Problem siarki. Ponieważ opony zbudowane są z kauczuków sieciowanych siarkowymi systemami wulkanizacyjnymi olej popirolityczny zawiera znaczne ilości siarki - 1,07%wag., co dyskwalifikuje go w zastosowaniu jako np. paliwo silnikowe czy ciepłownicze. Jednak proste zmieszanie oleju popirolitycznego z np. surowym olejem rzepakowym w stosunku 1:1 obj. pozwala na obniżenie zawartości siarki do poziomu spełniającego wymagania stawiane olejom ciepłowniczym grupy C1 (PN-C-96024).
Warto zauważyć, że popirolityczny olej cechuje się wyższą temperaturą zapłonu niż komercyjne oleje ciepłownicze, dzięki temu jest znacznie bezpieczniejszy podczas magazynowania, brak natomiast obecności w nim wanadu eliminuje korozyjne działanie oleju na instalacje ciepłownicze.

Hydrorafinacja oleju popirolitycznego. W celu poprawy charakterystyki oleju popirolitycznego - obniżenie zawartości siarki oraz związków nienasyconych, niekorzystnych ze względu na stabilność, przeprowadzono hydrorafinację (uwodornienie) oleju popirolitycznego otrzymując, przy zastosowaniu dość drastycznych warunków (380oC), olej spełniający wiekszość wymagań norm na oleje opałowe, dzięki czemu nadaje się do ich komponowania. W wyniku uwodornienia zawartość siarki obniżono z ponad 1% do 0,2%wag. a stopień nienasycenia określony liczbą bromową z wartości 68 do 20gBr2/100g. Ze wzgledu na sporą gęstość, niski indeks cetanowy (poniżej 40) nie może być stosowany do otrzymywania paliw dieslowych.
Wizualnie hydrorafinowany olej jest cieczą klarowną, mniejszej gęstości niż surowy olej popirolityczny, o zabarwieniu lekko brązowym co widać na zdjęciu obok.
IIMPiB Toruń, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie